To Tu Znajdziesz Pomoc

Gabinet ToTu świadczy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferta

Konsultacja/ Psycholog Chojnice


Jedno lub kilka spotkań rozpoczynających kontakt terapeutyczny, mających na celu dobór adekwatnej formy pomocy terapeutycznej.

60 min
200 zł

Psychoterapia dla dorosłych


Proces polegający na przepracowaniu osobistych problemów w oparciu o relację terapeutyczną. Prowadzi do trwałych zmian w sposobie funkcjonowania, doświadczania satysfakcji z życia oraz relacji społecznych.

45 – 50 min  
150 zł

Psychoterapia dzieci i terapia młodzieży


Oferujemy pomoc dla dzieci i młodzieży z różnymi diagnozami oraz problemami rozwojowymi, np. zespół Aspergera, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia koncentracji i uwagi, problemy okresu dojrzewania. Psychoterapia dla młodzieży i psychoterapia dla dzieci w Chojnicach - wspieramy rodzica w procesie diagnostycznym dziecka.

45 - 50 min  
150 zł

Psychoterapia par


Celem terapii jest pomoc parze w rozpoznaniu źródeł kryzysu w związku, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań konfliktu, poprawa wzajemnej komunikacji. Sesje dla par prowadzone są przez jednego psychoterapeutę, odbywają się raz na dwa tygodnie.

60 -70 min  
200 zł

O nas

Gabinet ToTu powstał w wyniku wieloletniej współpracy psychoterapeutek o podobnym rozumieniu procesu terapeutycznego, relacji terapeutycznej i pracy z pacjentem.

Dorota Urbańska-Król

Jestem psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji, socjoterapeutą i oligofrenopedagogiem. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie zdobywam kolejne szczeble wyszktałcenia na drodze do certyfikatu psychoterapeuty systemowego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych placówkach zajmujących się psychoedukacją, poradnictwem i psychoterapią. Obecnie zajmuję się także terapią par i rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.


Monika Szopińska

Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym socjoterapeutą w nurcie psychodynamicznym, pedagogiem. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, oraz studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej zdobyłam pracując w różnych placówkach, w których realizowałam zadania z zakresu psychoterapii i psychoedukacji. Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, a pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Monika Kruk

Jestem psychoterapeutą, certyfikowanym socjoterapeutą, pedagogiem. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Zapewniam całkowitą dyskrecję, bezpieczeństwo, poszanowanie godności i wolności pacjenta. Stale podnoszę kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeuta zaprasza do kontaktu.

Kontakt

Tel: +48 503 188 082

E-Mail: mkruk.totu@gmail.com

Kontakt / Gabinet psychoterapii